HG 322/07.04.2010

Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 322/2010
din 31/03/2010

pentru completarea art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

Publicat in MOF nr. 246 - 16/04/2010


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 246 din 16/04/2010

Actul a intrat in vigoare la data de 16 aprilie 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. - Dupa alineatul (6) al articolului 12 din Hotararea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 847 in 8 decembrie 2009, se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
"(7) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei utilizeaza un numar de autoturisme pentru transport de persoane, stabilit potrivit prevederilor pct. I lit. A subpct. 2 si 4 din anexa nr. 3 «Normative de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme si consumul lunar de carburanti» la Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si un numar de 28 de autoturisme pentru activitatile specifice desfasurate pe intregul teritoriu al tarii.
(8) Consumul maxim de carburanti pentru realizarea activitatilor specifice este de 300 litri/luna/autovehicul, prevederile art. 5 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, aplicandu-se in mod corespunzator."

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

 

Contrasemneaza:
───────────────
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare

in Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 31 martie 2010.
Nr. 322.