HG nr. 1166/2011

 Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 1166/2011
din 25/11/2011

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 23 februarie 2011, respectiv 23 martie 2011 si 14 iunie 2011 si la Washington la 14 martie 2011, respectiv 2 iunie 2011 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeana pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007

Publicat in MOF nr. 859 - 06/12/2011

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 859 din 06/12/2011

Actul a intrat in vigoare la data de 06 decembrie 2011

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeana pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007, cu modificarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. - Se aproba amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucuresti la 23 februarie 2011, respectiv 23 martie 2011 si 14 iunie 2011 si la Washington la 14 martie 2011, respectiv 2 iunie 2011 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeana pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 14/2009, cu modificarile ulterioare.
___________
*) Traducere.


PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Valeriu Tabara
Ministrul administratiei si internelor,
Constantin-Traian Igas

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.
Nr. 1.166.


AMENDAMENT
convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 23 februarie 2011, respectiv 23 martie 2011 si 14 iunie 2011 si la Washington la 14 martie 2011, respectiv 2 iunie 2011 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeana pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 14/2009