HG nr. 621/2010

 Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 621/2010
din 30/06/2010

pentru modificarea art. 10 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Publicat in MOF nr. 475 - 09/07/2010

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 475 din 09/07/2010

Actul a intrat in vigoare la data de 09 iulie 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 10 din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 386 din 5 mai 2006, cu modificarile ulterioare, va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Atributiile si structura organizatorica ale Agentiei Nationale se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea consiliului de administratie. Numarul maxim de posturi pentru Agentia Nationala si institutiile subordonate este de 3.038."
Art. II. - Incetarea raporturilor de munca determinata de reducerea numarului de posturi in structura organizatorica a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara se realizeaza in termenele si cu procedura reglementate de dispozitiile legale in vigoare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
───────────────
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Mihai Constantin Seitan
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu


Bucuresti, 30 iunie 2010.
Nr. 621.