Legea nr. 14/2009

 Lege nr. 14/2009
din 17/02/2009

pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeana pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007

Publicat in MOF nr. 125 - 02/03/2009

Versiune consolidata la data de 02/12/2010

 

Text actualizat la data de 02.12.2010. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Legea nr. 225/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 798 din 29/11/2010.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - Se ratifica Acordul de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeana pentru restructurarea agriculturii), denumit in continuare Proiect, dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007, denumit in cele ce urmeaza Acord, in valoare de 47,7 milioane euro echivalent.
Art. 2. - (1) Proiectul se realizeaza de catre Unitatea de management al proiectului (UMP), infiintata in cadrul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, precum si de catre actuala Unitate de management al proiectului privind modernizarea sistemului de informare si cunoastere in agricultura (UMP MAKIS) din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. Personalul acestora este salarizat in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor romani care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de management de proiect, cu modificarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 172/2001.
(2) Ministerul Finantelor Publice va incheia cu Ministerul Administratiei si Internelor si cu Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - pe de o parte - si cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale - pe de alta parte - cate un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile si obligatiile partilor in aplicarea prevederilor Acordului.
Art. 3. - (1) Cheltuielile echivalente valorii sumelor din imprumutul prevazut la art. 1 sunt cuprinse in bugetul anual al Ministerului Administratiei si Internelor si al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in cadrul sumelor alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat, astfel:
a) echivalentul in lei al sumei de 38,244 milioane euro, prin prevederea sumelor necesare cu prioritate in bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, pe toata durata implementarii Proiectului;
b) echivalentul in lei al sumei de 9,456 milioane euro, prin prevederea sumelor necesare cu prioritate in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe toata durata implementarii Proiectului.
(2) Echivalentul in lei al sumei de 3,7 milioane euro, reprezentand contributia Romaniei la finantarea Proiectului, va fi cuprins, cu prioritate, in bugetul anual al Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in cadrul sumelor alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat, pe toata durata implementarii Proiectului, reprezentand partea de cheltuieli cu personalul propriu desemnat pentru implementarea si monitorizarea Proiectului, cheltuieli aferente campaniilor de informare publica, precum si costurile de operare necesare implementarii Proiectului.
___________
Art. 3. a fost modificat prin punctul 1. din Legea nr. 225/2010 incepand cu 02.12.2010.

Art. 4. - Echivalentul in euro al surselor din care se asigura finantarea Proiectului este cel valabil la data semnarii Acordului si poate fi ajustat cu diferentele rezultate din actualizarea valorii totale a Proiectului, in functie de evolutia indicelui preturilor de consum total, comunicat de Institutul National de Statistica si - daca este cazul - cu diferentele rezultate din fluctuatia de curs valutar. Diferentele rezultate vor fi acoperite prin prevederea sumelor corespunzatoare in bugetele ordonatorilor de credite, pe propria raspundere a acestora.
Art. 5. - Tragerile din contul imprumutului prevazut la art. 1 se efectueaza de catre Ministerul Finantelor Publice, in baza raportarilor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, insusite de Ministerul Administratiei si Internelor, precum si in baza raportarilor insusite de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, referitoare la cheltuielile eligibile efectuate in cadrul Proiectului. Sumele trase vor avea destinatiile prevazute de legislatia in vigoare.
___________
Art. 5. a fost modificat prin punctul 2. din Legea nr. 225/2010 incepand cu 02.12.2010.

Art. 6. - Plata serviciului datoriei publice aferent imprumutului, respectiv rambursarea acestuia, achitarea dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente imprumutului, va fi asigurata din sume alocate anual de la bugetul de stat in bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale.
Art. 7. - (1) Se autorizeaza Guvernul Romaniei ca, prin Ministerul Finantelor Publice, de comun acord cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, sa introduca, pe parcursul utilizarii imprumutului, in raport cu conditiile concrete de derulare a Acordului, amendamente la continutul acestuia, care privesc realocari de fonduri, modificari in structura pe componente, precum si alte modificari care nu sunt de natura sa majoreze obligatiile financiare ale Romaniei fata de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite initial intre parti.
(2) Amendamentele la Acordul de imprumut, convenite cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, conform alin. (1), se vor aproba prin hotarare a Guvernului.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Bucuresti, 17 februarie 2009.
Nr. 14.

Imprumut nr. 4875 RO

ACORD DE IMPRUMUT
(Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea
Europeana pentru restructurarea agriculturii) intre Romania si
Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare