Legea nr. 217/2007

 
Lege nr. 217/2007
din 02/07/2007
pentru stabilirea criteriilor de baza a taxelor si tarifelor aferente elaborarii, analizei si verificarii documentatiilor cadastrale pentru inscrierea in cartea funciara a terenurilor agricole.

Publicat in MOF nr. 454 - 05/07/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 05/07/2007
Actul a intrat in vigoare la data de 08 iulie 2007


Art. 1. - (1) Onorariile percepute pentru intocmirea documentatiilor cadastrale necesare inscrierii in cartea funciara se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in cuantum de 2 pana la 10% din valoarea de circulatie a terenurilor agricole si forestiere, detinute in baza titlurilor de proprietate sau a actelor translative de proprietate incheiate in forma autentica.
(2) Valoarea de circulatie a imobilelor prevazute la alin. (1) se stabileste in baza expertizelor efectuate si actualizate conform legii de camerele notarilor publici.

Art. 2. - (1) Persoanele autorizate sa intocmeasca documentatiile cadastrale pentru inscrierea in cartea funciara au obligatia de a raspunde tuturor solicitarilor privind prestarea de servicii.
(2) Refuzul de a presta unele servicii la solicitarea partii interesate se formuleaza si se motiveaza in scris.

Art. 3. - Pot sa intocmeasca lucrari de cadastru necesare inscrierii in cartea funciara, precum si masuratori si lucrari tehnice de dezmembrare si alipire, rectificari de hotare ale unitatilor administrativ-teritoriale, rectificari ale limitelor intravilane ale localitatilor, masuratori si lucrari tehnice necesare intocmirii documentatiilor de scoatere din circuitul agricol:
a) geodezii, astfel cum sunt definiti in Legea nr. 16/2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2007;
b) absolventii cu studii postliceale sau medii de specialitate, cu o vechime in activitatea de specialitate de minimum 2 ani, autorizati conform reglementarilor in vigoare la data autorizarii.

Art. 4. - Dispozitiile prezentei legi modifica in mod corespunzator alte prevederi legale privind onorariile percepute pentru intocmirea documentatiilor cadastrale necesare inscrierii in cartea funciara.

Art. 5. - In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin hotarare a Guvernului vor fi stabilite onorariile pentru activitatile de specialitate desfasurate de persoanele fizice si juridice autorizate in scopul efectuarii acestor inscrieri in cartile funciare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Bucuresti, 2 iulie 2007
Nr. 217.