Legea nr. 225/2010

 Lege nr. 225/2010
din 25/11/2010
privind modificarea Legii nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeana pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007

Publicat in MOF nr. 798 - 29/11/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 798 din 29/11/2010

Actul a intrat in vigoare la data de 02 decembrie 2010


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeana pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 in 2 martie 2009, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Cheltuielile echivalente valorii sumelor din imprumutul prevazut la art. 1 sunt cuprinse in bugetul anual al Ministerului Administratiei si Internelor si al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in cadrul sumelor alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat, astfel:
a) echivalentul in lei al sumei de 38,244 milioane euro, prin prevederea sumelor necesare cu prioritate in bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, pe toata durata implementarii Proiectului;
b) echivalentul in lei al sumei de 9,456 milioane euro, prin prevederea sumelor necesare cu prioritate in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe toata durata implementarii Proiectului.
(2) Echivalentul in lei al sumei de 3,7 milioane euro, reprezentand contributia Romaniei la finantarea Proiectului, va fi cuprins, cu prioritate, in bugetul anual al Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in cadrul sumelor alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat, pe toata durata implementarii Proiectului, reprezentand partea de cheltuieli cu personalul propriu desemnat pentru implementarea si monitorizarea Proiectului, cheltuieli aferente campaniilor de informare publica, precum si costurile de operare necesare implementarii Proiectului."

2. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - Tragerile din contul imprumutului prevazut la art. 1 se efectueaza de catre Ministerul Finantelor Publice, in baza raportarilor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, insusite de Ministerul Administratiei si Internelor, precum si in baza raportarilor insusite de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, referitoare la cheltuielile eligibile efectuate in cadrul Proiectului. Sumele trase vor avea destinatiile prevazute de legislatia in vigoare."

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Bucuresti, 25 noiembrie 2010
Nr. 225.