Ordin nr. 293/2007

 Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

Ordin nr. 293/2007
din 04/04/2007

privind abrogarea unor acte normative

Publicat in MOF nr. 267 - 20/04/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 267 din 20/04/2007

Actul a intrat in vigoare la data de 20 aprilie 2007

In temeiul prevederilor:
- art. 69 din Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de Romania prin Legea nr. 20/1993, cu modificarile ulterioare;
- Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005;
- Hotararii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere Referatul de aprobare al Directiei generale afaceri europene si relatii internationale din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 65.655 din 12 martie 2007,

ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aproba abrogarea unor acte normative ce transpun regulamente, directive si decizii ale Comisiei Europene, abrogate la nivel comunitar, prevazute in anexa nr. 1.
Art. 2. - Se aproba abrogarea unor acte normative ce transpun regulamente ale Comisiei Europene, prevazute in anexa nr. 2.
Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Dan Stefan Motreanu

Bucuresti, 4 aprilie 2007.
Nr. 293.

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 1

ACTE NORMATIVE (ORDINE)
care transpun regulamente, directive si decizii ale Comisiei Europene,
abrogate la nivel comunitar


1. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 498/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind unele masuri de protectie in ceea ce priveste comertul cu anumite tipuri de deseuri animale provenite de la mamifere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 15 februarie 2002, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 97/735/CE;
2. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 21/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la unele masuri de protectie in ceea ce priveste encefalopatiile spongiforme transmisibile si furajarea animalelor cu proteina animala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 29 ianuarie 2002, ce preia dispozitiile Deciziei Consiliului 00/766/CE;
3. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 22/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la masurile de control suplimentare pentru implementarea Normei sanitare veterinare cu privire la unele masuri de protectie in ceea ce priveste encefalopatiile spongiforme transmisibile si furajarea animalelor cu proteina animala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 2 aprilie 2002, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 01/9/CE;
4. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 343/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea procedurilor controalelor veterinare la punctele de inspectie de frontiera din Romania asupra produselor provenite din tari terte, cu modificarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 845 din 22 noiembrie 2002, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 93/13/CEE;
5. Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 428/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu referire la masurile de protectie privind activitatile de import in Romania al unor specii de animale si produse ale acestora din Albania, Bulgaria, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei si Republica Federala Iugoslavia, cu privire la boala limbii albastre, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 517 din 17 iulie 2003, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 01/706/CE;
6. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 68/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste forma codificata si codurile de notificare pentru bolile animalelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 00/807/CE;
7. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 76/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodele de referinta pentru detectarea reziduurilor de metale grele si arsen, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 90/515/CE;
8. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 195/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind preluarea de catre autoritatea veterinara centrala a Romaniei a autorizarii provizorii de catre Comisia Europeana a planurilor pentru reziduuri trimise de tarile terte in concordanta cu Norma sanitara veterinara privind masurile de control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si produsele lor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 280 din 22 aprilie 2003, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 00/159/CE;
9. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 496/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind aprobarea sistemelor de tratament termic alternativ pentru prelucrarea materialelor cu grad ridicat de risc, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 191 din 21 martie 2002, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 92/562/CEE;
10. Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 145/2004 pentru aprobarea Normei veterinare privind masuri de urgenta pentru protectia impotriva encefalopatiei spongiforme bovine, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 235 din 17 martie 2004, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 98/256/CE;
11. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 495/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la masurile care se aplica prelucrarii unor deseuri animale in vederea protectiei contra encefalopatiilor spongiforme transmisibile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 din 15 februarie 2002, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 99/534/CE;
12. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 147/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea protocoalelor de testare si conditiile de autorizare a targurilor de animale, fermelor de carantina sau centrelor de colectare in cazul importurilor de animale vii din speciile bovine si porcine provenite din tari terte, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 659 din 5 septembrie 2002, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 91/189/CEE;
13. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 414/2001 privind conditiile de sanatate a animalelor si certificarea veterinara pentru importurile de animale vii din speciile bovine si porcine provenite din tari terte, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 821 din 20 decembrie 2001, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 02/199/CE;
14. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 272/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regionalizarea anumitor tari terte pentru importul de ecvidee, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 680 din 13 septembrie 2002, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 92/160/CEE;
15. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 644/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste conditiile de sanatate a animalelor si cerintele de certificare pentru importul in Romania din tari terte de Crassostrea gigas, in scopul repopularii pentru purificarea apelor nationale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 95/352/CE;
16. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 24/2002 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru stabilirea Listei cuprinzand tarile terte si centrele de colectare a materialului seminal, din care se autorizeaza importul de material seminal de bovine din Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 93/693/CEE si ale Deciziei Comisiei 90/14/CEE;
17. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 74/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea modelelor de certificate de sanatate pentru importul in Romania din tari terte de lapte tratat termic, produse pe baza de lapte, precum si de lapte crud pentru consum uman, destinat acceptarii intr-un centru de colectare, centru de standardizare, unitate de tratare sau unitate de procesare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 95/343;
18. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 641/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate animala si certificarea veterinara pentru importul din tari terte de lapte si produse pe baza de lapte ce nu sunt destinate consumului uman, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 95/341/CE;
19. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 618/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la certificarea sanatatii pentru importul din tari terte de faguri sau stupi de albine, matci si albine lucratoare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 00/462/CE;
20. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 304/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind importul si comercializarea fainei de peste si din alte animale marine, cu exceptia mamiferelor, si ale produselor, inclusiv amestecuri, altele decat alimentele pentru animalele de companie, care contin aceste produse, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 735 din 8 octombrie 2002, ce preia parti din dispozitiile Deciziei Comisiei 94/344/CE si din dispozitiile Deciziei Comisiei 97/296/CE;
21. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 285/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerintele de sanatate a animalelor, certificarea, precum si declaratia oficiala pentru importul de piei prelucrate si neprelucrate provenite de la animalele ongulate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728 din 7 octombrie 2002, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 97/168/CE;
22. Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 455/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste masuri interimare de siguranta cu privire la activitatile de import de produse de origine animala pentru consum personal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 561 din 5 august 2003, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 02/995/CE;
23. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 20/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizarii anumitor subproduse animale in furajarea animalelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 29 ianuarie 2002, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 01/25/CE;
24. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 476/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind sindromul respirator si de reproductie al porcinelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 829 din 18 noiembrie 2002, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 92/188/CEE;
25. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 106/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate si certificarea veterinara pentru importul de ovine si caprine din tari terte, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 583 din 6 august 2002, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 93/198/CEE si ale Deciziei Comisiei 97/232/CE;
26. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 168/2002 pentru aprobarea Listei tarilor terte si a centrelor de colectare a materialului seminal porcin, aprobate pentru import in Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 332 din 20 mai 2002, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 93/160/CE si ale Deciziei Comisiei 95/94/CE;
27. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 200/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista centrelor de colectare a materialului seminal autorizate pentru importul din tari terte de material seminal provenit de la ecvine, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 2003, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 00/284/CE;
28. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 234/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei tarilor terte din care Romania avizeaza importul de lapte si produse lactate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 25 iunie 2002, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 95/340/CE;
29. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 540/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de tratare a laptelui si produselor lactate destinate consumului uman, provenite din tari sau regiuni unde exista riscul de aparitie a febrei aftoase, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 898 din 11 decembrie 2002, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 95/342/CE;
30. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 468/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modelul de certificat de sanatate animala pentru comercializarea ovulelor si embrionilor pentru specia ecvidee, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 831 din 19 noiembrie 2002, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei 95/294/CE;
31. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 504/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea conditiilor sanitare veterinare pentru inlaturarea si prelucrarea deseurilor animale, comercializarea lor si prevenirea agentilor patogeni din furajele care contin produse de origine animala sau peste, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 1 februarie 2002, ce preia dispozitiile Directivei Consiliului 90/667/CEE;
32. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 373/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind gestionarea deseurilor toxice si de risc din laboratoarele sanitare veterinare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703 din 6 noiembrie 2001, ce preia dispozitiile Directivei Consiliului 90/667/CEE;
33. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 242/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei tarilor terte din care Romania avizeaza importul de bovine, porcine, ecvidee, ovine, caprine, precum si de carne proaspata si produse din carne, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 750 din 15 octombrie 2002, ce preia dispozitiile Deciziei Consiliului 79/542/CEE;
34. Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 725/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind produsele medicinale veterinare imunologice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 721 din 15 octombrie 2003, ce preia dispozitiile Directivei Consiliului 90/677/CEE;
35. Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 726/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind produsele medicinale homeopate de uz veterinar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 732 din 20 octombrie 2003, ce preia dispozitiile Directivei Consiliului 92/74/CEE;
36. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 16/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind finantarea inspectiilor si controalelor veterinare efectuate asupra produselor destinate comertului Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene sau importului din tari terte, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003, ce preia dispozitiile Directivei Consiliului 85/73/CEE;
37. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 298/2001 privind interzicerea comercializarii si administrarii unor substante cu actiune thyreostatica si a celor betaagoniste la animalele de ferma, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 591 din 20 septembrie 2001, ce preia dispozitiile Directivei Consiliului 96/22/CE;
38. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 315/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protectia animalelor in timpul transportului, cu referire la stabilirea punctelor de oprire, a punctelor de transfer si a planului de ruta, in cazul transporturilor internationale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 356 din 26 mai 2003, ce preia dispozitiile Regulamentului Consiliului nr. 1.255/1997/CE;
39. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 159/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea conditiilor de sanatate a animalelor, ce reglementeaza comertul Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tarile terte de animale, material seminal, ovule si embrioni de la specii ce nu sunt prevazute de legislatia specifica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 692 din 20 septembrie 2002, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei nr. 2001/289/CE;
40. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 558/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedurile de diagnostic, metodele de prelevare a probelor si criteriile pentru evaluarea rezultatelor testelor de laborator, pentru confirmarea pestei porcine clasice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 952 din 24 decembrie 2002, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei nr. 2002/106/CE;
41. Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 345/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare si inregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea carnii de bovine si a produselor din carne de bovine, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 872 din 3 decembrie 2002, ce preia dispozitiile Deciziei Comisiei nr. 1993/317/CEE;
42. Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 505/2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare se stabileste conditiile si modalitatile pentru aprobarea si inregistrarea unor intreprinderi si intermediari ce opereaza in sectorul nutritiei animalelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 673 din 22 septembrie 2003, ce preia dispozitiile Directivei Consiliului nr. 1995/69/CEE;
43. Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 244/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste reguli detaliate specifice de aplicare a regimului de restituire a platilor de export in ceea ce priveste bunastarea animalelor din specia bovine, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 306 din 7 mai 2003, ce preia dispozitiile Regulamentului Comisiei nr. 615/1998/CE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 2

ACTE NORMATIVE (ORDINE)
care transpun regulamente ale Comisiei Europene

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Titlul ordinului si al regulamentului comunitar transpus │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare │
│ │privind stabilirea regulilor de prevenire, control si eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile, cu │
│ │modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 433 din 21 iunie 2002; │
│ │transpune Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 999/2001 din 22 mai 2001 de stabilire a │
│ │unor reglementari pentru prevenirea, controlul si eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie │
│ │spongiforma, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 147 din 31 mai 2001, p. 1-40. │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. │Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 320/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare │
│ │privind conditiile detaliate de implementare a sistemului de identificare si inregistrare a bovinelor, referitoare la │
│ │inregistrarea exploatatiilor, crotalii auriculare, registrele de exploatatie si pasapoartele bovinelor, publicat in │
│ │Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 774 din 24 octombrie 2002; transpune Regulamentul Comisiei (CE) │
│ │nr. 2.629/1997 din 29 decembrie 1997 privind modalitatile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 820/1997 │
│ │privind crotaliile, registrele exploatatiilor si pasapoartele, in contextul sistemului de identificare si inregistrare a │
│ │bovinelor, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 354 din 30 decembrie 1997, p. 19-22. │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. │Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 605/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu │
│ │privire la extinderea perioadei maxime stabilite pentru aplicarea crotaliilor auriculare la zimbru, publicat in Monitorul│
│ │Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 6 ianuarie 2003; transpune Regulamentul Comisiei nr. 509/1999 din │
│ │8 martie 1999 cu privire la extinderea perioadei maxime stabilite pentru aplicarea de crotalii la bizon (Bison bison │
│ │spp.), publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 60 din 9 martie 1999, p. 53. │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. │Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 67/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare │
│ │privind aprobarea unui sistem de identificare pentru taurii destinati evenimentelor culturale si sportive, publicat in │
│ │Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003; transpune Regulamentul Comisiei (CE) │
│ │nr. 2.680/1999 din 17 decembrie 1999 de aprobare a unui sistem de identificare pentru taurii destinati │
│ │evenimentelor culturale si sportive, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 326 din │
│ │18 decembrie 1999, p. 16-17. │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. │Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 683/2003 privind aprobarea Normei sanitare │
│ │veterinare care stabileste reguli detaliate pentru implementarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de │
│ │identificare si inregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea carnii de bovine si a produselor din carne de bovina, │
│ │cu referire la nivelul minim de controale ce trebuie efectuate in acest domeniu, publicat in Monitorul Oficial al │
│ │Romaniei, Partea I, nr. 688 din 1 octombrie 2003; transpune Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.082/2003 din │
│ │23 iunie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) │
│ │nr. 1.760/2000 in ceea ce priveste controalele minime care trebuie efectuate in cadrul sistemului de identificare si │
│ │de inregistrare a bovinelor, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 156 din 25 iunie 2003, p. 9-12. │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6. │Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 723/2003 pentru aprobarea Normei sanitare │
│ │veterinare ce stabileste reguli de sanatate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate │
│ │consumului uman, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 842 din 26 noiembrie 2003; transpune │
│ │Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.774/2002 din 3 octombrie 2002 de stabilire a │
│ │normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, publicat in │
│ │Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 273 din 10 octombrie 2002, p. 1-95. │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7. │Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 727/2003 pentru aprobarea Normei sanitare │
│ │veterinare privind procedurile nationale pentru autorizarea si supravegherea produselor medicinale de uz veterinar, │
│ │publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 787 din 7 noiembrie 2003; transpune Regulamentul │
│ │Consiliului (CEE) nr. 2.309/1993 din 22 iulie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare de autorizare si │
│ │supraveghere a medicamentelor de uz uman si de uz veterinar si de instituire a Agentiei europene pentru │
│ │evaluarea medicamentelor, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 214 din 24 august 1993, │
│ │p. 1-21. │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8. │Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 729/2003 pentru aprobarea Normei sanitare │
│ │veterinare privind crearea unui certificat de protectie suplimentar pentru produsele medicinale veterinare, publicat │
│ │in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 723 din 16 octombrie 2003; transpune Regulamentul Consiliului │
│ │(CEE) nr. 1.768/1992 din 18 iunie 1992 privind crearea unui certificat suplimentar de protectie pentru │
│ │medicamente, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 182 din 2 iulie 1992, p. 1-5. │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9. │Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 1.108/2003 pentru aprobarea Normei sanitare │
│ │veterinare privind procedura de evaluare a cererilor pentru variatii in termenii unei autorizatii de punere pe piata, │
│ │acordata in conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare privind procedurile nationale pentru autorizarea │
│ │si supravegherea produselor medicinale de uz veterinar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, │
│ │nr. 192 din 4 martie 2004; transpune Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.085/2003 din 3 iunie 2003 privind │
│ │examinarea modificarii conditiilor unei autorizatii de comercializare acordate pentru medicamentele de uz uman si │
│ │veterinar care face parte din domeniul de aplicare al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.309/1993, publicat in │
│ │Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 159 din 27 iunie 2003, p. 24-45. │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. │Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 1.109/2003 pentru aprobarea Normei sanitare │
│ │veterinare cu privire la examinarea variatiilor in termenii unei autorizatii de comercializare pentru produsele │
│ │medicinale veterinare, acordata de autoritatea veterinara a Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, │
│ │Partea I, nr. 204 din 9 martie 2004; transpune Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.084/2003 din 3 iunie 2003 │
│ │privind examinarea modificarii conditiilor unei autorizatii de comercializare acordate pentru medicamentele de uz │
│ │uman si veterinar de o autoritate competenta a unui stat membru, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene │
│ │nr. L 159 din 27 iunie 2003, p. 1-23. │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. │Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 1.110/2003 pentru aprobarea Normei sanitare │
│ │veterinare privind procedura nationala pentru raportarea reactiilor adverse neasteptate, suspecte, ce nu sunt │
│ │evaluate ca fiind grave, ale produselor medicinale veterinare autorizate oficial si care apar pe teritoriul Romaniei, │
│ │publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 192 din 4 martie 2004; transpune Regulamentul Comisiei │
│ │(CE) nr. 540/1995 din 10 martie 1995 de stabilire a dispozitiilor de comunicare a reactiilor adverse neasteptate │
│ │suspectate care nu sunt grave, care apar fie in Comunitate, fie intr-o tara terta, la medicamentele de uz uman │
│ │sau veterinar autorizate in conformitate cu dispozitiile din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.309/1993, publicat │
│ │in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 55 din 11 martie 1995, p. 5-6. │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. │Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 171/2004 pentru aprobarea Normei veterinare │
│ │privind sistemul de identificare si inregistrare a ovinelor si caprinelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, │
│ │Partea I, nr. 227 din 16 martie 2004; transpune Regulamentul Consiliului (CE) nr. 21/2004 din 17 decembrie │
│ │2003 de stabilire a unui sistem de identificare si de inregistrare a animalelor din speciile ovina si caprina si de │
│ │modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 si a directivelor nr. 92/102/CEE si nr. 64/432/CEE, publicat in │
│ │Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 5 din 9 ianuarie 2004, p. 8-17. │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘