Ordin nr. 349/2009

 Inspectia de Stat pentru Controlul Instalatiilor de Ridicat - ISCIR

Ordin nr. 349/2009
din 26/08/2009

pentru aprobarea constituirii comisiei de control ce va verifica respectarea cerintelor tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distributia si verificarea instalatiilor de distributie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule

Publicat in MOF nr. 677 - 09/10/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 677 din 09/10/2009

Actul a intrat in vigoare la data de 09 octombrie 2009

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza Hotararii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
in aplicarea Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificarile si completarile ulterioare,

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se constituie comisia de control la nivelul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) constituita din urmatorii salariati:
- inspector de specialitate - ing. Gherghina Nicolae, sef de comisie;
- sef de departament - consilier juridic Alexandru Pacurar;
- inspector de specialitate - ing. lonescu Mihai;
- inspector de specialitate - ing. Roman Sorin Marian;
- inspector de specialitate - ing. Tomos Constantin;
- inspector de specialitate - ing. Munteanu Petre;
- inspector de specialitate - ing. State Horia;
- inspector de specialitate - ing. Puscas Olimpiu;
- inspector de specialitate - ing. Nadrag Marcel;
- inspector de specialitate - ing. Barligea Catalin;
- inspector de specialitate - ing. Mercas Stelian;
- inspector de specialitate - ing. Plugar Florin;
- inspector de specialitate - ing. Tig Gheorghe;
- inspector de specialitate - ing. Vitan Ion;
- inspector de specialitate - ing. Moglan Sandu;
- inspector de specialitate - ing. Almasan Valentin;
- inspector de specialitate - ing. Bujor Victor.
Art. 2. - Prin prezentul ordin se aproba deschiderea actiunii de control al respectarii cerintelor tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distributia si verificarea instalatiilor de distributie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule.
Art. 3. - Actiunea de control a comisiei nominalizate mai sus se va finaliza in data de 15 octombrie 2009.
Art. 4. - Activitatea salariatilor mentionati la art. 2 este coordonata de catre seful de comisie, care va centraliza toate rezultatele verificarilor, dupa care va intocmi un raport de activitate cuprinzand constatarile si masurile luate in urma controlului, document pe care il va inainta inspectorului de stat sef; membrii comisiei se vor identifica la unitatile verificate cu legitimatiile de serviciu eliberate de catre ISCIR.
Art. 5. - (1) Membrii comisiei de control vor informa in scris toate unitatile implicate in activitatea de distribuire a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule despre necesitatea respectarii dispozitiilor legale in domeniu si despre sanctiunile prevazute de Legea nr. 64/2009 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare, controland in special:
- respectarea cerintelor tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distributia si verificarea instalatiilor de distributie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule;
- existenta personalului de specialitate autorizat;
- statiile de distributie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule autorizate conform prescriptiei tehnice PT C8/2003, verificand daca instalatia este utilizata in alte scopuri (incarcare butelii tip aragaz) decat cel pentru care a fost construita;
- documentele/autorizatiile din care rezulta indeplinirea cerintelor tehnice prevazute in dispozitiile legale in vigoare.
(2) Comisia de control va lua masuri de prevenire a accidentelor si/sau de aplicare a sanctiunilor contraventionale, in cazul identificarii nerespectarii conditiilor legale in domeniu.
Art. 6. - Orice dispozitie contrara prezentului ordin se abroga la data intrarii in vigoare a prezentului act.
Art. 7. - Serviciul resurse umane din cadrul ISCIR va comunica tuturor salariatilor prevazuti la art. 2 prevederile prezentului ordin.
Art. 8. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,
Mircea Vasile Zegrean

Bucuresti, 26 august 2009.
Nr. 349.