Ordin nr. 528/2010

 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Ordin nr. 528/2010
din 28/07/2010

privind abrogarea alin. (2) al art. 28 din Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006

Publicat in MOF nr. 552 - 05/08/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 05/08/2010

Actul a intrat in vigoare la data de 05 august 2010

Avand in vedere prevederile art. 4 lit. a) si c) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 581 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, cu modificarile ulterioare,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga alin. (2) al art. 28 din Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.048 din 29 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru
si Publicitate Imobiliara,
Mihai Busuioc

Bucuresti, 28 iulie 2010.
Nr. 528.