Ordin nr. 534/2001

 Ministerul Administratiei Publice

Ordin nr. 534/2001
din 01/10/2001

privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
Publicat in MOF nr. 744 - 21/11/2001
Versiune consolidata in 07/12/2010
Versiune consolidata la data de 07/12/2010
Atentie!
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificari de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate in Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire in nici un document oficial ele avand numai un caracter informativ. Indaco Systems nu isi asuma raspunderea pentru consecintele juridice generate de folosirea acestor acte.

___________
Text actualizat la data de 07.12.2010. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Ordinul nr. 349/2004 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 956 din 19/10/2004.
- Ordinul nr. 634/2006 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din 29/12/2006.
- Ordinul nr. 211/2007 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 366 din 30/05/2007.
- Ordinul nr. 259/2010 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 07/12/2010.

Avand in vedere Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996,
in temeiul art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 8/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice,
ministrul administratiei publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aproba Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea dispozitiile Ordinului presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 452/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 25 februarie 1999.
Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii.
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmanca


Bucuresti, 1 octombrie 2001.
Nr. 534.

ANEXA

NORME TEHNICE
pentru introducerea cadastrului general
*) Potrivit art. I, pct. 7 din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 349/2004, anexa la Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001, se modifica.
___________
*) Potrivit art. I din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 259/2010, Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 in 21 noiembrie 2001, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza.
*) Potrivit art. I din Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 211/2007, Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001, cu modificarile ulterioare, se modifica.
*) Potrivit art. 2 lit. b) din Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006, Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001, cu modificarile ulterioare, se modifica.