Ordin nr. 633/2006

 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Completat de Ordin nr. 133/2009
Modificat de
Ordin nr. 247/2008
Ordin nr. 518/2008
Ordin nr. 133/2009

 

Ordin nr. 633/2006
din 13/10/2006

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara


Publicat in MOF nr. 1049 - 29/12/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1049 din 29/12/2006

Actul a intrat in vigoare la data de 28 ianuarie 2007

Avand in vedere prevederile art. 4 lit. a) si c) si ale art. 63 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata,
in temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicata, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
___________
*) Anexa este reprodusa in facsimil.

Art. 2. - Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului justitiei nr. 2.371/C/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 23 februarie 1998, cu modificarile ulterioare.
Art. 3. - Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru
si Publicitate Imobiliara,
Mihai Busuioc

Bucuresti, 13 octombrie 2006.
Nr. 633.

ANEXA

REGULAMENT
de organizare si functionare a birourilor de cadastru
si publicitate imobiliara