Ordinul nr. 211/2007

 Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ordin nr. 211/2007
din 28/05/2007

privind abrogarea punctelor 10 si 13 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001

Publicat in MOF nr. 366 - 30/05/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 366 din 30/05/2007

Actul a intrat in vigoare la data de 30 mai 2007

Avand in vedere dispozitiile art. 59 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, precum si prevederile Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006,
in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

ministrul internelor si reformei administrative emite prezentul ordin.

Art. I. - Punctele 10 si 13 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001, cu modificarile ulterioare, se abroga.
Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul internelor si reformei administrative,
Cristian David

Bucuresti, 28 mai 2007.
Nr. 211.