Ordinul nr. 259/2010

Ministerul Administratiei si Internelor

Ordin nr. 259/2010
din 29/11/2010

privind modificarea si completarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001

Publicat in MOF nr. 815 - 07/12/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 07/12/2010

Actul a intrat in vigoare la data de 07 decembrie 2010

Avand in vedere dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 in 21 noiembrie 2001, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Punctul 4.2.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"4.2.2. Comisia de delimitare a limitelor comunelor, oraselor sau municipiilor de pe raza administrativa a unui judet are urmatoarea componenta:
- reprezentantul institutiei prefectului, in calitate de presedinte al comisiei;
- primarii comunelor, oraselor sau municipiilor implicate;
- reprezentantul oficiului de cadastru si publicitate imobiliara din cadrul judetului;
- reprezentantii aparatelor de specialitate ale primarilor din unitatile administrativ-teritoriale;
- reprezentanti ai Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, daca hotarul sau tronsonul de hotar trece printr-o padure ori este limitrof acesteia;
- reprezentantii Administratiei Nationale "Apele Romane", daca hotarul sau tronsonul de hotar trece de-a lungul unui curs de apa, lac ori mare teritoriala;
- reprezentantul Politiei de Frontiera Romane, daca hotarul este si frontiera de stat;
- secretarii comunelor, oraselor sau municipiilor implicate, care vor asigura si secretariatul comisiei."
2. Dupa punctul 4.2.5 se introduce un nou punct, punctul 4.2.51, cu urmatorul cuprins:
"4.2.51. Comisia de delimitare pentru unitatile administrativ teritoriale aflate pe limita de judet are urmatoarea componenta:
- reprezentantii institutiilor prefectului judetelor implicate, in calitate de copresedinti ai comisiei;
- reprezentantii oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara din cadrul judetelor implicate;
- reprezentantii compartimentelor de specialitate din cadrul consiliilor judetene implicate;
- primarii comunelor, oraselor sau municipiilor situate pe linia de hotar a judetului;
- reprezentantii Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, daca hotarul sau tronsonul de hotar trece printr-o padure ori este limitrof acesteia;
- reprezentantii Administratiei Nationale "Apele Romane", daca hotarul sau tronsonul de hotar trece de-a lungul unui curs de apa, lac ori mare teritoriala;
- reprezentantul Politiei de Frontiera Romane, daca hotarul este si frontiera de stat;
- secretarii judetelor implicate, care vor asigura si secretariatul comisiei."
3. Punctul 4.2.15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"4.2.15. Daca hotarul traverseaza in linie dreapta o padure compacta, o pasune, o faneata sau un lac, se vor borna punctele de intersectie a liniei de hotar cu limita suprafetelor acestor categorii de folosinta (in aceste cazuri linia de hotar este o linie dreapta imaginara). Daca linia de hotar care traverseaza padurea este o linie franta sau sinuoasa, se vor materializa si se vor determina coordonate la punctele care definesc respectiva linie de hotar."
4. Dupa punctul 4.3.6 se introduce un nou punct, punctul 4.3.7, cu urmatorul cuprins:
"4.3.7. Dupa stabilirea limitelor unitatilor administrativ-teritoriale de catre comisiile numite in acest scop prin ordinele prefectilor, Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, va propune actul normativ de promovare a hartii in format digital cu limitele administrativ-teritoriale ale Romaniei."
5. In tot cuprinsul normelor tehnice urmatoarele denumiri vor fi inlocuite astfel:
a) Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie - O.N.C.G.C. se va inlocui cu Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - A.N.C.P.I.;
b) Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie - O.J.C.G.C. se va inlocui cu Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara - O.C.P.I.;
c) Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru - I.G.F.C.C. se va inlocui cu Centrul National de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Teledetectie - C.N.C.G.F.T.;
d) Comisie de delimitare cadastrala se va inlocui cu comisie de delimitare.
Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul administratiei si internelor,
Ioan Dascalu,
secretar de stat

Bucuresti, 29 noiembrie 2010.
Nr. 259.