Ordinul nr. 1185/2011

 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Ordin nr. 1185/2011
din 11/11/2011

pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale Stefan Voda, judetul Calarasi

Publicat in MOF nr. 832 - 24/11/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 832 din 24/11/2011

Actul a intrat in vigoare la data de 24 noiembrie 2011

Avand in vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. l) si art. 113 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului privind deschiderea cartilor funciare electronice, ca urmare a definitivarii lucrarilor de cadastru general, pe teritoriul comunei Stefan Voda, judetul Calarasi, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 211/2008,
in temeiul art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declara inchise registrele de transcriptiuni si inscriptiuni, cartile funciare deschise la cerere, precum si orice alte evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale Stefan Voda, judetul Calarasi.
Art. 2. - (1) De la data deschiderii cartilor funciare din oficiu, registrele de transcriptiuni si inscriptiuni, cartile funciare si orice alte evidente de cadastru si publicitate imobiliara se inlocuiesc, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral si noile carti funciare. Vechile evidente se pastreaza in arhiva biroului teritorial si pot fi consultate pentru istoric.
(2) Identificarea si numerotarea imobilelor cuprinse in actele de proprietate si planuri anterioare realizarii cadastrului si deschiderii noilor carti funciare pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale Stefan Voda, judetul Calarasi, isi pierd valabilitatea.
Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara,
Mihai Busuioc

Bucuresti, 11 noiembrie 2011.
Nr. 1.185.