Ordinul nr. 614/2006

 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Ordin nr. 614/2006
din 03/10/2006

pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 558/2006 privind stabilirea persoanelor imputernicite sa constate contraventiile si faptele ce pot fi considerate infractiuni si sa aplice sanctiunile pentru contraventiile constatate

Publicat in MOF nr. 839 - 11/10/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 839 din 11/10/2006
Actul a intrat in vigoare la data de 11 octombrie 2006

Avand in vedere prevederile art. 64 si 65 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata,
in temeiul art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.

Art. I. - Se inlocuieste anexa nr. 1 la Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 558/2006 privind stabilirea persoanelor imputernicite sa constate contraventiile si faptele ce pot fi considerate infractiuni si sa aplice sanctiunile pentru contraventiile constatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 795 din 21 septembrie 2006, cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. II. - Celelalte dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 558/2006 raman neschimbate.
Art. III. - Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru
si Publicitate Imobiliara,
Mihai Busuioc

Bucuresti, 3 octombrie 2006.
Nr. 614.

 

 

 

 


ANEXA *)
(anexa nr. 1 la Ordinul nr. 558/2006)

MODEL DE LEGITIMATIE
___________
*) Anexa este reprodusa in facsimil.

INTERIOR

8 cm 8 cm
<────────────────────────────────────────────────> <─────────────────────────────────────────>
┌────────────────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────────┐
│ LEGITIMATIE NR. ........ │ │ Vize anuale │
│ ┌────────┐ │ │ │
│ │ FOTO │ │ ├──────────────┬─────────────┬────────────┤
│ └────────┘ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│Numele: .............................. │ │ 2006 │ 2007 │ 2008 │
│Prenumele: ........................... │ │ │ │ │
│Functia: ............................. │ │ │ │ │
│BI/CI: Seria ........... nr. ......... │ ├──────────────┼─────────────┼────────────┤
│eliberat de .............. la data de .........,│ │ │ │ │
│este imputernicit sa constate contraventiile si │ │ │ │ │
│infractiunile si sa aplice sanctiuni pentru │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │
│contraventiile constatate, potrivit art. 64 si │ │ │ │ │
│art. 65 din Legea 7/1996, in care scop, organele│ │ │ │ │
│de politie vor acorda sprijinul necesar. │ ├──────────────┴─────────────┴────────────┤
│ │ │ │
│ DIRECTOR GENERAL A.N.C.P.I. │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────────┘

COPERTA

8 cm
<─────────────────────────────────────────────────────────>
^ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │
│ │ │
│ │ STEMA │
│ │ │
│ │ │
6 cm │ │ MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR │
│ │ │
│ │ │
│ │ AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
v └─────────────────────────────────────────────────────────┘