Ordinul nr. 627/2010

 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Ordin nr. 627/2010
din 08/09/2010

privind completarea anexei la Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate

Publicat in MOF nr. 645 - 16/09/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 din 16/09/2010
Actul a intrat in vigoare la data de 16 septembrie 2010

Avand in vedere prevederile art. 1 alin. (5) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 3 alin. (8) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, cu modificarile ulterioare,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 in 6 mai 2009, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La capitolul 1 "Avize, receptii si furnizare date" grupa de servicii 1.1 "Avize si receptii", dupa codul 1.1.3 se introduce un nou cod, codul 1.1.4, cu urmatorul cuprins:

┌────┬────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │ │ Codul │ │ Termen │ Termen in regim │
│crt.│ Grupe de servicii │serviciului│ Denumirea serviciului │(zile lucratoare)│ de urgenta │
│ │ │ │ │ │(zile lucratoare)│
├────┼────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤
│"1. │Avize, receptii si furnizare date │
├────┼────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤
│1.1.│ Avize si receptii │ 1.1.4. │Receptia documentelor cartografice de uz │ 12 │ 5" │
│ │ │ │public, care nu implica masuratori │ │ │
└────┴────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘

2. La capitolul 2 "Servicii de cadastru si publicitate imobiliara" grupa de servicii 2.7 "Consultare/informare", dupa codul 2.7.7 se introduc doua noi coduri, codurile 2.7.8 si 2.7.9, cu urmatorul cuprins:

┌─────┬────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│ Nr. │ │ Codul │ │ Termen │ Termen in regim │
│crt. │ Grupe de servicii │serviciului│ Denumirea serviciului │(zile lucratoare)│ de urgenta │
│ │ │ │ │ │(zile lucratoare)│
├─────┼────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│"2.7.│Consultare/informare│ 2.7.8. │Eliberare duplicat │ 21 │ - │
│ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ 2.7.9. │Schimbarea certificatului de autorizare │ 9 │ 3" │
│ │ │ │pentru persoane fizice/juridice/Emiterea│ │ │
│ │ │ │certificatului de autorizare pentru │ │ │
│ │ │ │geodezii cu drept de semnatura │ │ │
└─────┴────────────────────┴───────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘

Art. II. - Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Directorul general al Agentiei Nationale de
Cadastru si Publicitate Imobiliara,
Mihai Busuioc

Bucuresti, 8 septembrie 2010.
Nr. 627.