Ordonanta nr. 10/2000

 Guvernul Romaniei

Fisa act
Aprobat de Lege nr. 684/2001

Ordonanta de urgenta nr. 10/2000
din 29/02/2000

privind selectarea si plata specialistilor care presteaza servicii de consultanta necesare pentru realizarea programelor si/sau a proiectelor finantate integral sau partial din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, precum si a programelor pentru continuarea acestora

Publicat in MOF nr. 93 - 01/03/2000
Versiune consolidata in 11/12/2001
Versiune consolidata la data de 11/12/2001

Nu mai exista amendamente consemnate panã la data de 02/03/2012.
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificãri de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate in Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire in nici un document oficial ele avand numai un caracter informativ. Indaco Systems nu iºi asumã rãspunderea pentru consecinþele juridice generate de folosirea acestor acte.
Aplicaþia Lege4 a fost actualizatã panã la data de: 02/03/2012.
___________
Text actualizat la data de 11.12.2001. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Legea nr. 684/2001 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 784 din 11/12/2001.


In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

Art. 1. - Pentru contractarea serviciilor de consultanta necesare pentru realizarea programelor si/sau a proiectelor finantate integral sau partial din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, precum si a programelor pentru continuarea acestora pot fi selectionati specialisti romani sau straini, in conformitate cu prevederile finantatorului extern, denumiti in cele ce urmeaza consultanti.
___________
Art. 1. a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 684/2001 incepand cu 11.12.2001.

Art. 11. - La desfasurarea activitatilor de consultanta prevazute la art. 1 pot participa specialisti care, prin pregatirea si experienta lor profesionala, dovedesc ca indeplinesc conditiile de selectie stabilite prin procedurile finantatorului extern pentru angajare de consultanti.
___________
Art. 11. a fost introdus prin punctul 3. din Lege nr. 684/2001 incepand cu 11.12.2001.

Art. 2. - La desfasurarea activitatilor de consultanta prevazute la art. 1 pot participa specialisti care prin pregatirea si experienta lor profesionala dovedesc ca indeplinesc conditiile de selectie stabilite prin procedurile finantatorului extern pentru angajarea de consultanti. Nu pot fi consultanti specialistii romani care au statut de functionar public.
Art. 3. - Nivelul si modalitatile de plata a specialistilor romani pentru serviciile de consultanta prevazute la art. 1 se stabilesc dupa aceleasi reguli ca pentru specialistii straini, conform procedurilor finantatorului extern, si nu pot fi plafonate prin alte prevederi legale.
Art. 4. - Plata sumelor cuvenite specialistilor romani pentru prestarea serviciilor de consultanta in conditiile prezentei ordonante de urgenta se va efectua din fondurile alocate pentru servicii de consultanta prin acordurile internationale de finantare si/sau din cota-parte a contributiei Romaniei la finantarea proiectelor respective, prin bugetele ordonatorilor de credite care asigura derularea acestora.

 

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:
───────────────
Ministrul transporturilor,
Traian Basescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 29 februarie 2000.
Nr. 10.
___________
Actul a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 684/2001 incepand cu 11.12.2001.