Cuvant inainte

Stimați colegi, membri și viitori membri ai UGR,

Vă informăm că în luna iunie 2014 a avut loc Conferința națională a UGR, care și-a ales organele centrale de conducere. Având în vedere prevederile Statutului UGR, modificat la Conferința națională din 6 iunie 2014, și faptul că Uniunea Geodezilor din România este organizația profesională, independentă, neguvernamentală, apolitică și reprezintă interesele științifice și profesionale ale membrilor specialiști în domeniu, ce își desfășoară activitatea atât în instituțiile publice centrale și locale, mediului universitar, cât și în domeniul privat,

Vă adresez rugămintea de a participa activ la:

a) îndeplinirea obiectivelor principale ale Uniunii:

• Creșterea prestigiului geodeziei și autorității profesionale a celor ce activează în domeniu
• Susținerea și apărarea intereselor profesionale și economice ale membrilor
• Sensibilizarea organelor de decizie și a opiniei publice fată de specificul și importanta economica-socială a activităților geodezice
• Promovarea progresului tehnic, a tehnologiilor moderne și a încurajării cercetării științifice
• Inițierea, propunerea și avizarea de acte legislative și normative în domeniu
• Propagarea rezultatelor practicii profesionale și a studiilor membrilor Uniunii
• Întărirea colaborării Uniunii cu ANCPI/OCPI în vederea creșterii transparenței, cooperării și deschiderii unui dialog benefic ambelor instituții
• Perfecționarea cadrului organizatoric pentru mai buna cunoaștere reciprocă a membrilor și a activității pe care o desfășoară

b) îndeplinirea unor obiective imediate și participarea la:

• dezbaterea ce va avea loc în cadrul teleconferinței ANCPI-OCPI-UGR din data de 10 septembrie 2014, pe tema Ordinului 700/2014 al directorului general al ANCPI
• alegerile locale ale filialelor ce vor avea loc la nivelul fiecărui județ/sector, în cursul lunii septembrie, activarea acestora și atragerea de noi membri
• Simpozionul GEOMAT 2014, cu participarea în calitate de coorganizator a UGR, ce va avea loc în perioada 13-15 noiembrie 2014, la Universitatea Tehnică Iași
• atragerea și înscrierea tinerilor și a studenților în cadrul Uniunii
• achitarea cotizațiilor de membru

c) Aș dori ca împreună să facem astfel ca meseria noastră să fie recunoscută la nivel național. Acest deziderat se poate realiza numai dacă fiecare din noi va face ceva pentru această meserie. Haideți să nu ne întrebăm ce face cineva pentru noi. Haideți să ne întrebăm ce facem fiecare din noi pentru a ridica prestigiul meseriei. Haideți să încercăm împreună.

Cu stimă și respect deosebit,

Președintele Uniunii Geodezilor din Romania,

prof.dr.ing. Cornel PĂUNESCU